Polski Biznes

"ALBEKO Szczepański" Marek Józefczyk

87-500 Rypin ul. Mleczarska 2

tel.: 54 280 01 80,

fax: 54 280 30 35
PLEN

NIP: 892-145-81-46

Obszar działalności firmy:
Polska


Ilość pracowników: 2-5

Nieuniknioną cenę, jaką płacimy za dobrodziejstwa cywilizacji i rozwoju przemysłowego są odpady niebezpieczne. W Polsce powstają ich setki tysięcy ton rocznie. Stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Niewłaściwie przechowywane, utylizowane lub likwidowane mogą spowodować katastrofę ekologiczną o niewyobrażalnych skutkach

Ustawa o odpadach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 96 poz. 592) nakłada praktycznie już na każdego (nawet małego) przedsiębiorcę obowiązek prawidłowej utylizacji odpadów i ich ewidencji. Wiąże się on nie tylko z poprawnym formalnie odbiorem do utylizacji odpadów, ale też uporządkowaniem sprawy decyzji dla przedsiębiorcy. Opracowany przez nas sieciowy system obioru odpadów pozwala na bieżący odbiór nawet mniejszych ilości. Dla większości dostarczamy też specjalne pojemniki. Po zgłoszeniu teleinformatycznym ustalamy możliwość włączenia zakładu do naszej standardowej trasy odbioru odpadów. Według obustronnych ustaleń odpady są wywożone cyklicznie lub okazjonalnie.

Zmiany norm prawnych i ich ujednolicenie z prawodawstwem Unii Europejskiej wymuszają na nas konieczność systematycznego podwyższania jakości świadczonych usług. Umożliwia nam to bieżące dostosowywanie ofert do aktualnych wymagań rynku i co się z tym wiąże stałe poszerzanie grona współpracujących z nami przedsiębiorstw. Satysfakcja dotychczasowych klientów z profesjonalnej i rzetelnej obsługi oraz wysokich kwalifikacji pracowników pozwala nam mieć pewność, iż działalność nasza spełnia ich oczekiwania.